Voertuiginspectie

0
1148

Voertuiginspectie is een procedure die in veel landen door nationale of subnationale overheden wordt voorgeschreven en waarbij een voertuig wordt geïnspecteerd om na te gaan of het voldoet aan de voorschriften inzake veiligheid, emissies of beide. De keuring kan op verschillende tijdstippen worden opgelegd, bv. periodiek of bij de eigendomsoverdracht van een voertuig. Indien de keuring periodiek moet plaatsvinden, wordt dit vaak de periodieke keuring van een motorvoertuig genoemd; de gebruikelijke tussenpozen zijn om de twee jaar en elk jaar.

In sommige rechtsgebieden is een bewijs van keuring vereist voordat een rijbewijs of kentekenplaat kan worden afgegeven of vernieuwd. In andere jurisdicties wordt, zodra een voertuig door de keuring komt, een sticker op de voorruit aangebracht en kan de politie de keuringswet handhaven door na te gaan of het voertuig een bijgewerkte sticker vertoont. Wanneer een voertuig geen voorruit heeft (bv. een aanhangwagen of een motorfiets), wordt de sticker meestal op de carrosserie van het voertuig aangebracht.

In Nederland is de “Algemene Periodieke Keuring” (APK) verplicht voor voertuigen die 4 jaar oud zijn voor de eerste keuring. Daarna na 2 jaar en nog eens 2 jaar. Als het voertuig 8 jaar oud is, is er een jaarlijkse keuring. De keuring omvat het voldoen aan veiligheids- en emissienormen.

Wat is een taxipas keuring?

De taxipas keuring voor taxi’s en particuliere huurauto’s is verplicht als aanvulling op de technische keuring en moet jaarlijks plaatsvinden, tenzij het voertuig ouder is dan 5 jaar, in welk geval de keuring om de 6 maanden wordt uitgevoerd.

De keuring van taxi’s en particuliere huurvoertuigen moet aan hogere eisen voldoen dan een M.O.T-keuring. Een lijst van de vereiste normen is opgenomen op de bladzijden 3 tot en met 8, maar de vuistregel is dat elk gebied binnen een M.O.T. inspectie waar een “pass with advisory” wordt toegekend, zal resulteren in een afkeuring voor een Taxi of Private Hire inspectie. De inspectie gaat verder dan de beoordeling van de mechanische staat en heeft ook betrekking op de staat van de carrosserie, de netheid en de geschiktheid om als taxi of particulier voertuig te worden gebruikt. De inspecteurs die verantwoordelijk zijn voor de inspectie van voertuigen zijn ervaren professionals en zijn opgeleid tot VOSA Nominated Testers. Zij zijn verplicht hun oordeel te gebruiken bij het uitvoeren van een inspectie om de geschiktheid en veiligheid van de geïnspecteerde voertuigen te bepalen. Indien de inspectie van het voertuig een negatief resultaat oplevert, is het de verantwoordelijkheid van de rijbewijshouder om de nodige herstellingen uit te voeren vooraleer het voertuig voor een nieuwe test wordt aangeboden. Voertuigen die binnen 48 uur na de eerste test worden aangeboden, krijgen een gratis inspectie om de rectificaties te beoordelen. Naast de jaarlijkse inspectie kan de staat van het voertuig periodiek steekproefsgewijs worden gecontroleerd door een bevoegde ambtenaar van de vergunningverlenende autoriteit, de voertuiginspectie of de politie, die allemaal de kentekenplaten kunnen verwijderen en opdracht kunnen geven tot het uitvoeren van herstelwerkzaamheden. In een dergelijke omstandigheid moet het voertuig worden afgebeeld bij Transport Services in Underwood Road, Paisley, voordat goedkeuring en teruggave van de kentekenplaat zal worden verleend.

Wat mee te nemen voor taxipas controle

 • Identiteitskaart / Taxipas.
 • De door u ingevulde vragenlijst medische verklaring.
 • Urine (hoeft niet nuchter te zijn, bij voorkeur in een urinecontainer; verkrijgbaar bij apotheek, drogist of huisarts).
 • Eventuele medicatie: lijst van medicijngebruik (of medicijnpaspoort, verkrijgbaar bij uw apotheek).
 • Indien van toepassing: bril/contactlenzen.
 • Rijbewijs, kentekenbewijs en bewijs van verzekering.

Checklist voor inspectie van taxipas

 • Alle zitplaatsen zijn voorzien van functionele veiligheidsgordels
 • Alle stoelen zijn goed verstelbaar
 • Elektrische ramen werken naar behoren
 • Zonnedak gaat goed open en dicht (indien van toepassing)
 • Het voertuig alarm werkt (indien van toepassing)
 • De kofferbak en het portier aan de bestuurderszijde vergrendelen en ontgrendelen met de sleutel
 • De alarmlichten werken naar behoren
 • Koplampen, ook de koplampen, werken naar behoren

Frame

 • Het chassis is niet verbogen of gescheurd
 • Geen tekenen van verfrommeling of rechttrekken in de kofferbak
 • Gaten in het frame net binnen de buitenrand zijn schoon en vrij van krassen

Automatische transmissie

 • Transmissievloeistof ziet er schoon uit, niet vuil of korrelig (geen indicatie voor mogelijk intern

transmissie problemen)

 • De transmissie slipt of vertraagt niet tijdens het rijden
 • Handgeschakelde of standaard transmissie
 • Elke versnelling schakelt soepel
 • Geen knarsende geluiden bij het achteruit rijden

Remmen

 • Voertuig stuurt recht en trekt niet naar één kant wanneer de remmen worden bediend
 • De parkeerrem kan vrij worden in- en uitgeschakeld

Geen knarsende geluiden bij het aantrekken van de rem

 • De wielen blokkeren niet wanneer de anti blokkeer remmen worden bediend (indien van toepassing)

Sturen

 • Het voertuig helt niet over naar één kant zonder te duwen
 • Het voertuig is stabiel; geen schudden of trillen
 • Geen weerstand in het stuurwiel bij het draaien
 • Geen klikken of kraken bij het draaien

Diversen

 • Het handboek van de auto ligt in het handschoenenkastje
 • Instructies voor eventuele accessoires
 • Onderhouds- en reparatie gegevens beschikbaar
 • Eigenaar heeft eigendomstitel

Andere inzichten

 • Loop weg als de verkoper bezwaar heeft tegen uw inspectie
 • Voel u niet opgejaagd tijdens de inspectie
 • Probeer de resultaten van de checklist door een monteur te laten beoordelen
 • Gebruik eventuele gebreken tegen de vraagprijs

Voordelen van een taxipas keuring

 • Minder geld uitgeven aan benzine. In het geval er problemen zijn die het brandstofverbruik van een voertuig verhogen, kan uw voertuig tegen een hogere kostprijs werken. Dagelijkse pre-gebruik voertuig controles zal u helpen identificeren van deze problemen.
 • De verzekeringskosten laag houden. Het besturen van een defect voertuig is gevaarlijk en kan leiden tot ernstig letsel of overlijden. Bedrijven zouden dagelijkse veiligheidscontroles moeten uitvoeren om te voorkomen dat hun chauffeurs met defecte voertuigen rijden, om het aantal incidenten met arbeidsongevallen te verminderen en om hogere premies voor werknemerscompensatie en ziektekostenverzekeringen te vermijden.
 • Verlenging van de levensduur van uw voertuigen. Voertuigen die regelmatig en adequaat worden onderhouden en waarvan wordt gecontroleerd of ze in optimale staat verkeren, gaan langer mee. Inspecties verlagen de kosten van reparaties en vervanging, maximaliseren de waarde van uw voertuigen en verlengen hun levensduur.
 • Preventief onderhoud. We kunnen het belang van preventief onderhoud niet genoeg benadrukken. Het eerste belangrijke voordeel van preventief onderhoud is voorkomen dat kleine problemen uitgroeien tot grotere (en duurdere) problemen. Anders kunnen voertuigen beschadigd raken tot een punt dat niet meer te repareren is. Door uw voertuigen de aandacht te geven die ze nodig hebben, kunt u ook hun stilstandtijd verminderen. In plaats van een voertuig in de garage te laten staan, zorgt preventief onderhoud ervoor dat u de service maximaliseert.
 • Beperking van aansprakelijkheid. Wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid verplichten bedrijven hun voertuigen voor gebruik te inspecteren. Regelmatige inspecties zorgen ervoor dat de overheid u niet kan bestraffen, maar wat nog belangrijker is, u beschikt over een document van een inspectie vóór gebruik in geval van een ongeval. Dat document beperkt de aansprakelijkheid van uw bedrijf en beschermt het tegen sancties en boetes wegens niet-naleving.

Conclusie

Met een checklist voor voertuiginspectie beschikt u over een systeem van dagelijkse routine-inspecties om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsvoertuigen veilig zijn, in goede staat verkeren en geschikt zijn voor gebruik aan het begin van elke werkploeg.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here